Project omschrijving

Zorginstituut Magazine

KWARTAALBLAD VAN ZORGINSTITUUT NEDERLAND

ARTIKELEN

Zorginstituut Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over toelating van geneesmiddelen en behandelingen in het verzekerde pakket.

Het magazine behandelt onderwerpen die te maken hebben met verzekerde zorg en kwaliteit van de zorg. Ik schrijf voor Zorginstituut Magazine onder meer over het kwaliteitstraject Zinnige Zorg en over de vergoeding van geneesmiddelen.

  • Interview

  • Desk research

  • Schrijven

Lees Zorginstituut Magazine

Resultaat

Zorginstituut Magazine gaat naar lezers die beroepsmatig of uit interesse op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen rond zorgverzekeringen en kwaliteit van zorg. Voor deze aflevering van het magazine schreef ik onder meer een artikel over het adviesrapport ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nu‘ van het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit. De organisaties pleiten voor een herziening van het zorgstelsel om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast maakte ik een verhaal over nieuwe behandelingen voor de ongeneeslijke spierziekte SMA.

Tijd voor een goed gesprek?

HEEFT U EEN COMMUNICATIE-IDEE WAAR IK U BIJ KAN HELPEN?

Neem Contact Op