Project omschrijving

Zorginstituut Magazine

Kwartaalblad van Zorginstituut Nederland

Cover van Zorginstituut Magazine

INTERVIEWS

Zorginstituut Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over toelating van geneesmiddelen en behandelingen in het verzekerde pakket.

Het magazine behandelt onderwerpen die te maken hebben met verzekerde zorg en kwaliteit van de zorg. Ik schrijf voor Zorginstituut Magazine onder meer over Passende Zorg en over de ontwikkelingen rond dure geneesmiddelen.

  • Interview

  • Schrijven

  • Desk research

Naar Zorginstituut Magazine

Resultaat

Voor deze editie van Zorginstituut schreef ik 3 artikelen. Ik sprak onder meer met Astrid Chorus en Mattias Göthlin van het Zorginstituut over waarborgen voor passende zorg bij standpunten van het Zorginstituut. Daarnaast schreef ik een verhaal over passende zorg bij implanteerbare cardioverter-defibrillator. Dit lag gevoelig, omdat in diverse media verband was gelegd met frauderende cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Het was een interessante uitdaging om over dit onderwerp een genuanceerd artikel te maken en weg te blijven van sensatie-journalistiek. Het derde artikel gaat over passende zorg bij fysio- en oefentherapie.

Tijd voor een goed gesprek?

HEEFT U EEN COMMUNICATIE-IDEE WAAR IK U BIJ KAN HELPEN?

Neem Contact Op

Cardia Magazine

KWARTAALBLAD VAN ZORGORGANISATIE CARDIA

TEKSTREDACTIE

Cardia Magazine is het kwartaalblad van Cardia voor bewoners en naasten, medewerkers en vrijwilligers van deze zorgorganisatie in Den Haag en omgeving. Cardia heeft zes zorglocaties en Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.

Het magazine vertelt verhalen uit de locaties. Diverse geledingen komen aan het woord, van de geestelijk verzorger tot de vrijwilliger die wandelt met cliënten en van de chef-kok tot de bewoner met de bijzondere collectie Dinky Toys.

  • Eindredactie

  • Advisering

Lees Cardia Magazine

Resultaat

Met het magazine laat Cardia intern en extern zien wat er gaande is bij de diverse locaties van de zorgorganisatie. Cardia Magazine zorgt voor verbinding, een van de kernwaarden van de organisatie. Bureau Schrijfwerk helpt om de artikelen te redigeren, zodat ze vlot leesbaar zijn en min of meer in dezelfde stijl. Bewoners kijken uit naar het blad, met name voor de verhalen over ‘hun’ locatie. Medewerkers en mantelzorgers lezen erin over nieuwe trends in de zorg. Zoals een nieuwe app om zicht te krijgen op wat er in de huiskamers gebeurt. Of een beeldscherm – het ‘Magisch Interactief Schilderij’ – dat bewoners helpt om herinneringen op te halen en met elkaar in gesprek te raken. Vrijwilligers zien wat andere vrijwilligers doen, geestelijk verzorgers inspireren lezers met hun column.

Tijd voor een goed gesprek?

HEEFT U EEN COMMUNICATIE-IDEE WAAR IK U BIJ KAN HELPEN?

Neem Contact Op