Project omschrijving

Zorginstituut Magazine

KWARTAALBLAD VAN ZORGINSTITUUT NEDERLAND

Zorginstituut Magazine 2021-2

ARTIKELEN

Zorginstituut Magazine is het kwartaalblad van Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over toelating van geneesmiddelen en behandelingen in het verzekerde pakket.

Het magazine behandelt onderwerpen die te maken hebben met verzekerde zorg en kwaliteit van de zorg. Ik schrijf voor Zorginstituut Magazine onder meer over het kwaliteitstraject Zinnige Zorg en over de ontwikkelingen rond dure geneesmiddelen.

  • Interview

  • Tekstschrijven

  • Deskresearch

Naar Zorginstituut Magazine

Resultaat

Zorginstituut Magazine gaat naar lezers die beroepsmatig of uit interesse op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen rond zorgverzekeringen en kwaliteit van zorg. Voor deze aflevering van het magazine schreef ik onder meer een artikel over het traject Zinnige Zorg bij COPD. De belangrijkste aandachtspunten zijn afstemming van zorg in de keten, hulp bij bewegen en stoppen met roken en zorgvuldig omgaan met inhalatiemedicatie.

Download artikel (pdf)

Tijd voor een goed gesprek?

HEEFT U EEN COMMUNICATIE-IDEE WAAR IK U BIJ KAN HELPEN?

Neem Contact Op