Project omschrijving

Samen werken aan duurzaam wonen

SPECIAL MAGAZINE OVER VERDUURZAMING IN LEUSDEN

SAMENSTELLING EN REDACTIE

Woningstichting Leusden (WSL) verduurzaamt 750 woningen. Dit past binnen het streven van koepelorganisatie Aedes om in 2021 het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen minimaal naar niveau B te tillen. Zo dragen de corporaties bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

In het magazine vertellen diverse betrokken partijen over het project. WSL-directeur Monique Brewster legt uit dat het niet alleen gaat om het milieu, maar ook om het verminderen van de woonlasten voor huurders. Directeur Rob de Vos van Mens-Zeist Vastgoedonderhoud vertelt hoe zijn bedrijf de transitie aanpakt.

  • Inhoud bedenken

  • Interviews

  • Artikelen schrijven

Bekijk het magazine

Resultaat

Het initiatief voor dit magazine kwam van Mens-Zeist Vastgoedonderhoud en Goo Media Uitgevers. Directeur Rob de Vos laat met het magazine zien waar Mens-Zeist toe in staat is. Het bedrijf had een moeilijke periode achter de rug en heeft in 2016 gereorganiseerd. De samenwerking met Woningstichting Leusden strekt zich uit over 6 jaar. Voor het bouwbedrijf is het magazine een hulpmiddel in de public relations naar andere woningcorporaties en opdrachtgevers. De woningcorporatie kan met het magazine in de hand laten zien wat ze doet aan verduurzaming.

Tijd voor een goed gesprek?

HEEFT U EEN COMMUNICATIE-IDEE WAAR IK U BIJ KAN HELPEN?

Neem Contact Op