Project omschrijving

Zienderogen beter III

REISGIDS VOOR TOEZICHTHOUDERS BIJ HET KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG

TEKSTREDACTIE

Toezichthouders in de verpleeghuiszorg hebben te maken met een nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. NVTZ toezichthouders in zorg & welzijn en Waardigheid en trots, Thuis in het Verpleeghuis hebben deze handleiding gepubliceerd voor raden van toezicht van zorgorganisaties.

Het boekje is geschreven als een reisgids om toezichthouders wegwijs te maken met het nieuwe kwaliteitskader en handvatten te geven om hun taak goed te vervullen. Met per onderwerp of ‘reisdoel’ een gebiedsbeschrijving, dingen om te doen en tips voor verdere verkenning.

  • Eindredactie

  • Advisering

Bekijk publicatie

Resultaat

De handleiding voor toezichthouders is geschreven door diverse auteurs. Bureau Schrijfwerk heeft de teksten geredigeerd en gecorrigeerd. Zo heb ik eenheid van stijl aangebracht en het geheel bewerkt tot een vlot leesbare, informatieve en overzichtelijke uitgave. In het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt de rol van intern toezicht summier beschreven. Met deze ‘reisgids’ kunnen raden van toezicht antwoorden vinden op de vraag hoe zij optimaal kunnen bijdragen aan kwaliteit en veiligheid in verpleeghuizen.

Tijd voor een goed gesprek?

HEEFT U EEN COMMUNICATIE-IDEE WAAR IK U BIJ KAN HELPEN?

NEEM CONTACT OP