Ook met robots is er genoeg te doen

Jos Leijen   •   13 augustus 2018

Robotisering biedt kansen en uitdagingen voor de logistieke sector. Veel banen zullen ingrijpend veranderen of verdwijnen. Op korte termijn hoeven werknemers zich nog weinig zorgen te maken, verwacht directeur Ben Rogmans van onderzoeksbureau Intelligence Group. “De geschiedenis leert dat vernieuwingen meestal de nodige tijd vergen om echt breed ingang te doen vinden.”

Begin 2017 publiceerde Intelligence Group een onderzoek naar de werkgelegenheid in de logistiek. Het aantal vacatures was in 2016 gestegen, ondanks investeringen in automatisering. “Die stijging had vooral te maken met het economisch herstel”, zegt Rogmans. “Er is op dit moment zelfs een tekort aan chauffeurs, bijvoorbeeld voor het geconditioneerd transport.”

Voor chauffeurs zal er de komende jaren nog voldoende werk zijn, voorspelt Rogmans. Door de economische groei zal de transport ook groeien. Daarnaast gaan veel chauffeurs de komende jaren met pensioen. Voor hen zijn vervangers nodig. Verder wordt het chauffeurs uit Oost-Europa moeilijker gemaakt om in het westen te werken. Dat biedt kansen voor Nederlandse chauffeurs. En dankzij gemiddeld kortere ritten, GPS en steeds betere vrachtwagens verbeteren de werkomstandigheden.

Innovatie kost tijd

Rogmans is niet bang dat chauffeurs binnenkort overbodig worden door zelfrijdende vrachtauto’s. “Dat kost tijd. Toen Amazon in 1995 via internet boeken ging verkopen, werd voorspeld dat binnen vijf jaar alle boekwinkels dicht zouden zijn. We zijn nu 22 jaar verder en er zijn nog steeds boekwinkels, al zijn het er wel minder. Volgens Elon Musk van Tesla rijden er over twee jaar zelfrijdende auto’s op de weg. Het Nederlandse Planbureau voor de Samenleving verwacht dat in 2034 de helft van het wagenpark zelfrijdend is. Ik denk dat het Planbureau dichter bij de waarheid zit.”

Vooral middelbaar geschoolde medewerkers lopen gevaar door de automatisering. De afgelopen jaren zijn al duizenden administratieve en financiële banen verdwenen, onder meer in het bankwezen. Het werk wordt eenvoudig overgenomen door computers. Mensen met weinig opleiding of juist een hoge opleiding hoeven zich volgens Rogmans minder zorgen te maken. Robots zijn nog te duur om laaggeschoold werk over te nemen en de taken van hoogopgeleide medewerkers zijn te ingewikkeld voor machines.

“Medewerkers moeten wel wendbaar zijn en zich geregeld om- en bijscholen”, zegt Rogmans. “De baan voor het leven bestaat niet meer.” Intelligence Group heeft een tool ontwikkeld waarmee werknemers hun huidige en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt kunnen meten. “Ook in de toekomst is er werk genoeg, vooral in technische beroepen en persoonlijke dienstverlening. In 1982, toen IBM de eerste pc op de markt bracht, hadden we in Nederland 5,2 miljoen arbeidsplaats. Nu, 35 jaar later, zijn er 10 miljoen arbeidsplaatsen. Er is genoeg te doen.”

Dit artikel is gepubliceerd in Insights, een uitgave van Goo Media uitgevers in Katwijk, 2017